Maturalne karty pracy doskonałym kompendium wiedzy

Podczas przygotowania uczniów do egzaminów maturalnych ważną kwestię stanowią pomoce naukowe w postaci podręczników, kart pracy oraz zeszytów ćwiczeń. Chemia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe jest to zbiór pomocnych ćwiczeń, które pomagają w przyswojeniu oraz zapamiętaniu wiedzy. Na kartach pracy zapisane są zagadnienia dotyczące aspektów chemii organicznej. Poruszają one tematykę węglowodorów, alkoholi oraz fenoli. Uczniowie mogą także powtarzać wiedzę o organicznych związkach karbonylowych oraz aldehydach. Rozwiązują oni wzory sumaryczne i odgadują rozwiązanie wielu zagadek chemicznych, ponadto opisują reakcje wynikające z połączenia substancji.

Karty pracy doskonałą pomocą maturalną

Publikacja pod tytułem Chemia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe zawiera szczegółowe informacje o ketonach, kwasach karboksylowych oraz tłuszczach. Z pomocą ciekawych ćwiczeń oraz wykonywanych doświadczeń pod okiem nauczycieli, uczniowie mogą wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce. Ćwiczenia zawarte w zbiorze nawiązują w szczególności do schematów i rodzajów zadań, które bardzo często pojawiają się na egzaminie maturalnym. Mogą oni zapoznać się ze specyfiką zadań, na pewno wpłynie to korzystnie na brak stresu podczas matury.

Karty pracy odpowiednim uzupełnieniem podręczników do chemii


Wyżej wymienione karty pracy stanowią doskonałe uzupełnienie książek od wydawnictwa pedagogicznego Operon. W ramach ciekawostki warto wiedzieć, że te publikacje zostały stworzone przez doświadczonego doktora nauk chemicznych, Piotra Malechę. Autor ten ma bogate doświadczenie w egzaminowaniu. Jego publikacje są bardzo ciekawe, wzbudzają zainteresowanie przedmiotem i zachęcają uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu tematycznego. Dzięki wyżej wymienionym publikacjom uczniowie:

  • przygotowują się do egzaminu maturalnego,
  • powtarzają materiał znany z zajęć lekcyjnych,
  • ćwiczą umiejętności logicznego myślenia i rozumowania,
  • rozwijają wiedzę z zakresu chemii.