Rozszerzenia w szkole

Biorąc do ręki taką pozycję literacką, jak Tania Książka – Chemia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe (autor Piotr Malecha, wydawnictwo Nowa Era) łatwo można się zorientować, że w szkole w ostatnich czasach bardzo dużo się zmieniło. W szczególności, jeżeli weźmie się pod uwagę to, co dorośli mieli w szkole za swoich czasów. Nie ma co narzekać. Dobrze, że nauka idzie w tej kwestii do przodu, a dzieci mogą z tego korzystać. Przy tej okazji warto wyjaśnić o co chodzi dokładnie z przedmiotami rozszerzonymi, o których tak dużo się mówi.

Nowe zasady w szkole

Od momentu reformy edukacji, która miała m.in. na celu likwidację gimnazjów, dużo się w szkołach zmieniło. Powrócił m.in. ośmioletni tryb nauczania w szkołach. Zmiana dotknęła także szkoły średnie, gdzie pojawiły się przedmioty w zakresie rozszerzonym i w zakresie podstawowym. Jaki to ma wpływ na młodego człowieka? Na początku wydawać by się mogło, że żadny. Ot, po prostu przedmiot, gdzie będzie nieco więcej nauki. Tylko, że im bliżej do egzaminu dojrzałości, tym temat zaczyna być coraz bardziej skomplikowany i znaczący. W szczególności, jeżeli weźmie się pod uwagę to, że na egzaminie należy wybrać czwarty przedmiot, który można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym.

Maturalne karty pracy

Chemia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” to książka od Wydawnictwa Pedagogicznego Operon. Tak jak w tytule – są to karty pracy, które są bardzo pomocne w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. Chemia w zakresie rozszerzonym to skomplikowane zagadnienia, które trzeba powtórzyć przed egzaminem dojrzałości. To zadania o różnym stopniu trudności. W środku znaleźć można arkusze maturalne z poprzednich lat. Warto się z nimi zapoznać. Tematyka może nie będzie taka sama, ale formuła pytań będzie identyczna, ponieważ ona się nie zmienia. Im więcej takich arkuszy maturalnych, tym lepiej dla przyszłych osób zdających egzamin już w kolejnym roku szkolnym.

 

Maturalne karty pracy doskonałym kompendium wiedzy

Podczas przygotowania uczniów do egzaminów maturalnych ważną kwestię stanowią pomoce naukowe w postaci podręczników, kart pracy oraz zeszytów ćwiczeń. Chemia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe jest to zbiór pomocnych ćwiczeń, które pomagają w przyswojeniu oraz zapamiętaniu wiedzy. Na kartach pracy zapisane są zagadnienia dotyczące aspektów chemii organicznej. Poruszają one tematykę węglowodorów, alkoholi oraz fenoli. Uczniowie mogą także powtarzać wiedzę o organicznych związkach karbonylowych oraz aldehydach. Rozwiązują oni wzory sumaryczne i odgadują rozwiązanie wielu zagadek chemicznych, ponadto opisują reakcje wynikające z połączenia substancji.

Karty pracy doskonałą pomocą maturalną

Publikacja pod tytułem Chemia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe zawiera szczegółowe informacje o ketonach, kwasach karboksylowych oraz tłuszczach. Z pomocą ciekawych ćwiczeń oraz wykonywanych doświadczeń pod okiem nauczycieli, uczniowie mogą wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce. Ćwiczenia zawarte w zbiorze nawiązują w szczególności do schematów i rodzajów zadań, które bardzo często pojawiają się na egzaminie maturalnym. Mogą oni zapoznać się ze specyfiką zadań, na pewno wpłynie to korzystnie na brak stresu podczas matury.

Karty pracy odpowiednim uzupełnieniem podręczników do chemii


Wyżej wymienione karty pracy stanowią doskonałe uzupełnienie książek od wydawnictwa pedagogicznego Operon. W ramach ciekawostki warto wiedzieć, że te publikacje zostały stworzone przez doświadczonego doktora nauk chemicznych, Piotra Malechę. Autor ten ma bogate doświadczenie w egzaminowaniu. Jego publikacje są bardzo ciekawe, wzbudzają zainteresowanie przedmiotem i zachęcają uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu tematycznego. Dzięki wyżej wymienionym publikacjom uczniowie:

  • przygotowują się do egzaminu maturalnego,
  • powtarzają materiał znany z zajęć lekcyjnych,
  • ćwiczą umiejętności logicznego myślenia i rozumowania,
  • rozwijają wiedzę z zakresu chemii.

“Chemia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” czyli doskonała publikacja do powtórki materiału z chemii

Informacje ogólne

Chemia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” to karty pracy wydane w 2021 roku przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, które przeznaczone są dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Autorem publikacji jest Piotr Malecha.

Zalety publikacji

Chemia to przedmiot, który jest wymagający i często trudny. Dlatego też “Chemia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/chemia-3-maturalne-karty-pracy-zakres-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-piotr-malecha-p-1542269.html) to propozycja dla maturzystów opracowana przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, która pozwoli im na efektywne przygotowanie się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z chemii. Ogromną zaletą tej publikacji jest jej treść, która daje uczniom możliwość powtórzenia materiału z takich tematów jak między innymi: alkohole i fenole, węglowodory, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe, organiczne związki karbonylowe, związki organiczne zawierające azot oraz estry i tłuszcze. Równie ważną cechą tych kart pracy jest to, że zadania opracowane przez autora publikacji są skonstruowane podobnie do tych zadań, które występują na egzaminie maturalnym.

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, to gdańskie wydawnictwo edukacyjne, które specjalizuje się w publikowaniu: zeszytów ćwiczeń, podręczników szkolnych, kart pracy, vademeców oraz repetytoriów. Firma jest również zaangażowana w wiele projektów edukacyjnych, takich jak na przykład próbne egzaminy, do których należą między innymi: Próbna Matura z Operonem, Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem oraz Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem. Warto również wspomnieć, iż materiały Wydawnictwa Pedagogicznego Operon cechują się tak wysoką jakością, głównie ze względu na bliską współpracę firmy z MEN.